Our offer

Price List

Quality skis. Best price

heading-b
Ski 1 day 6 days
SCI BRONZO E JUNIOR RACE € 15,00 € 72,00
SCI ARGENTO E FREESTYLE € 19,00 € 92,00
SCI ORO E FREERIDE € 25,00 € 122,00
SCI PLATINO E FREERIDE >110 € 29,00 € 132,00
SCI DIAMANTE -EXTRA SERIES - PREVIEW € 35,00 € 162,00
SCI BABY € 8,00 € 37,00
SCI JUNIOR € 10,00 € 45,00
FREESTYLE JUNIOR € 13,00 € 55,00
Ski Touring 1 day 6 days
KIT COMPLETO SCI ALPINISMO € 35,00 € 210,00
KIT COMPLETO SCI TELEMARK € 30,00 € 180,00
Snowboard 1 day 6 days
SNOWBOARD JUNIOR <135 cm € 15,00 € 72,00
SNOWBOARD STANDARD € 18,00 € 92,00
SNOWBOARD TOP BURTON € 25,00 € 122,00
Nordic ski 1 day 6 days
NORDIC SET € 14,00 € 70,00
Snowblade 1 day 6 days
SNOW BLADE < 123 CM € 12,00 € 72,00
Snowshoeing 1 day 6 days
Ciaspole € 8,00 € 44,00
Ski Boots 1 day 6 days
SCARPONE BASE € 7,00 € 36,00
SCARPONE INTERMEDIO € 8,00 € 44,00
SCARPONE TOP GAMMA € 10,00 € 50,00
SCARPONE BABY < 34 € 4,00 € 21,00
SCARPONE JUNIOR 35-38 € 5,00 € 25,00
Snowboard shoe 1 day 6 days
SNOWBOARD BOOTS € 7,00 € 36,00
back protector 1 day 6 days
PARASCHIENA/GINOCCHIA/POLSI € 4,00 € 24,00
Helmet 1 day 6 days
CASCO JUNIOR € 3,00 € 18,00
CASCO € 4,00 € 24,00

Book now ski & snowboard!